img

”INCONTRO - ENCONTRARTE”

Jeg er sterkt knyttet til Italia og er medlem av et norsk-italiensk studie- og kulturkollektiv i Tolfa. Der har vi arrangert store kulturmønstringer med utstillinger av italienske og norske kunstnere. Det har slått meg hvor lett jeg har kunnet bevege meg ut og inn av land på alle kontinenter enten det er reiser for arbeid, studier eller ferier. Dette kan jeg takke min hvite hudfarge for og mitt norske pass. I 2004 så jeg den lille billednotisen i en avis av et tollrøntgenbilde av mennesker smuglet inn i en trailer. Arbeidet ”X-RAY PEOPLE” stilte jeg ut på ENCONTRARTE i 2006.

1   2   3   4   5   6  

”X RAY PEOLPE”
250 x 100 cm
akryl på 4 lag byggfolie
Museo Civico, Tolfa, Italia
foto: Marianne Hølmebakk            Utstillinger    Utsmykking      Tegninger og Illustrasjon    Film / Video