img

UTSMYKKING

I utsmykkinger har jeg forskjellige rammer å forholde meg til, som rommet, brukerne og økonomien. Noen ganger blir et ferdig arbeid innkjøpt og montert. For meg er det en inspirasjon å arbeide ut fra et gitt utgangspunkt, slik jeg også gjør under forskjellige andre type prosjekter.
Som bildekunstner arbeider jeg også med utsmykkingsprosjekter som ikke blir realisert, i konkurranser og prek valifiseringer. Også dette arbeidet bringer meg videre, og en idé skapt i et konkurranseutkast kan utvikles videre i et helt annet prosjekt.

1   2   3   4   5  

Kvadratisk foto av uro
foto: Marianne Hølmebakk


            Utstillinger    Utsmykking      Tegninger og Illustrasjon    Film / Video