img

”Oslo - Oslo!”

Gro Finne, Sonja Krohn, Marit Wiklund og Marianne Hølmebakk arbeidet sammen i ett år for å lage utstillinga ”Oslo-Oslo!” i Galleri UKS i 1981. En utstilling om forandringene i Oslo fra industriby til administrasjonsby, og hvordan dette virket inn på folk. Utstillinga fokuserte på nedleggingen av Nylands Mekaniske Verksted og på folk i gatebildet, og ble arbeidet fram i fellesskap i Edvard Munchs atelier på Ekely.

1   2   3   4   5   6  

Kran i porselen, 300 x 200 cm
Utstilt første gang på
gruppeutstillingen ”Oslo-Oslo!” 1981, Galleri UKS
foto: Leif Gabrielsen

Rekonstruert til utstillingen ”Skulptur 2005” Aker Brygge
foto: Marianne Hølmebakk

            Utstillinger    Utsmykking      Tegninger og Illustrasjon    Film / Video